ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ILD ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η Επιστημονική Υπεύθυνη του ILD κα. Αγγελική Παππά συνεργάζεται με δημόσιους και ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς φορείς σε όλη την Ελλάδα, για τη διεξαγωγή εκπαιδεύσεων και ομιλιών στο φάσμα της ειδικής αγωγής.