ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ

Στο ‘i love dyslexia’ οι γονείς συμμετέχουν από την πρώτη ημέρα, με τη διαμόρφωση του προσωποποιημένου προγράμματος του παιδιού τους, έως την ίδια την εκπαίδευσή τους, έτσι ώστε να μπορούν να λειτουργούν υποστηρικτικά στο προγραμμα παρεμβασης.

Για την αξιολόγηση του μαθητή και τη διαμόρφωση του τελικού προγράμματος διδασκαλίας, οι γονείς καλούνται να συνεργαστούν με τους καθηγητές έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των μαθησιακών διαφορετικοτήτων. Κατά τη διάρκεια του κύκλου μαθημάτων, οι γονείς ενημερώνονται συνεχώς για την πορεία του προγράμματος και τις επιδόσεις των παιδιών τους. Το ‘i love dyslexia’ δημιουργεί εξειδικευμένα σεμινάρια για τους γονείς έτσι ώστε να είναι κοινωνοί των αρχών και της μεθοδολογίας των μαθημάτων.

Οι γονείς των μαθητών παραμένουν πάντοτε ευπρόσδεκτοι κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, στον ειδικό χώρο του ‘i love dyslexia’.