ΜΕΘΟΔΟΣ 3Dlexia

Η ολιστική διδακτική μεθοδολογία 3Dlexia, που εφαρμοζεται στο ILD, και αναπτύχθηκε από την Αγγελική Παππά, βασίζεται σε διεθνή καινοτόμα εκπαιδευτικά πρότυπα. Είναι κατά βάση πρωτότυπη, καθώς ενεργοποιεί και αναπτύσσει την καλλιέργεια και την ενεργή συμμετοχή του ενιαίου Εγκεφάλου Καρδιάς - Εγκεφάλου Κεφαλής -Εγκεφάλου Χεριών (σώματος), μέσα από την εκπαιδευτική εμπειρία στo ILD, για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων όλων των μαθητών. Εφαρμόζει ένα ενιαίο πρόγραμμα σπουδών, βασισμένο σε έρευνα, κάνοντας χρήση πολυ-αισθητηριακών, διαφοροποιημένων τεχνικών διδασκαλίας, που στηρίζονται σε εργασίες (project-based), παράλληλα με νέες τεχνολογίες, νευροεπιστήμη, συνεδρίες  ενσυνειδητότητας και αυτογνωσίας, καθώς και δημιουργικά συνεργατικά εργαστήρια σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Όλα τα βασικά εργαλεία, που χρησιμοποιούνται για τη διδασκαλία των διαφόρων δεξιοτήτων εγγραμματισμού και των γλωσσικών δεξιοτήτων, που είναι απαραίτητες για την εκμάθηση της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας, είναι πρωτότυπα και έχουν σχεδιαστεί από την Αγγελική Παππά.

Απώτερος σκοπός μας είναι η ανάπτυξη δημιουργκής σκέψης και ενάρετων πνευμάτων, η κατάκτηση της αγγλικής ως ξένης γλώσσας, που επιτρέπει στους μαθητές μας να αναπτύξουν διεθνή φωνή, η ενδυνάμωση των μαθητών σε όλα τα μαθήματα γενικής εκπαίδευσης, καθώς η ολιστική μέθοδος ‘3Dlexia” του ILD μπορεί να εφαρμοστεί παντού, και η ενίσχυση δεξιοτήτων μάθησης και ζωής, που προετοιμάζουν τους μαθητές μας να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις του 21ου αιώνα.

Το εφαρμοζόμενο πρόγραμμα σπουδών του ILD είναι συνδυασμός κατάλληλων διδακτικών τεχνικών, πρωτότυπου χειροποίητου υλικού, εξειδικευμένου λογισμικού και εργαλείων επαυξημένης πραγματικότητας για διαδραστικούς πίνακες και iPads. Η φύση του προγράμματος είναι οργανική και συνεπώς ανανεώνεται, εκσυγχρονίζεται και βελτιώνεται, όποτε χρειάζεται, για να ανταποκριθεί εξατομικευμένα στις ανάγκες του κάθε μαθητή.

Προτεραιότητά μας είναι, μέσα από το πρόγραμμά μας διδασκαλίας της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας, να αποκαλύψουμε και να φέρουμε στην επιφάνεια το άριστο στους μαθητές μας, να ανταποκριθούμε στις ανάγκες τους και να τους βοηθήσουμε να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους και την προσωπική τους ευδαιμονία για να τα καλλιεργήσουν και να τα προσφέρουν για το καλό όλων.