ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

OECD(2018) Teaching for the Future: Effective Classroom Practice to Transform Education, OECD Publishing, Paris Pappa, A. " Topic 1: Making Schools More Inclusive; Teaching Students with Special Needs" (p.20-25) Δείτε το κεφάλαιο εδώ:http://dx.doi.org/10.1787/9789264293243-en.

Παππά, Α. (υπό έκδοση 2017)
'Ήλιος και βροχή, δυο άσπονδοι εχθροί.
Ένα παραμύθι για τη δύναμη της αγάπης
Εκδόσεις Πατάκη

Pappa, A. (Σεπτέμβριος 2016)
“Providing inclusion to students with SEN in EFL mainstream classrooms through differentiated instruction.” 
MEd thesis, University of Birmingham - UK
Lambert Academic Publishing

Ακαδημαϊκή Έδοση / Κεφάλαιο
Α.Παππά (2013). "Σχέδιο εφαρμογής διαφοροποιημένης διδασκαλίας για την αγγλική ως ξένη γλώσσα" στο συλλογικό τόμο Σουζάνα Παντελιάδου & Διαμάντω Φιλιππάτου
Διαφοροποιημένη Διδασκαλία: Θεωρητικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικές πρακτικές. Αθήνα: Πεδίον, (σελ.315-356).
Πρώτη ακαδημαϊκή δημοσίευση, που λειτουργεί ως πρακτικός οδηγός για τους εκπαιδευτικούς διδασκαλίας Αγγλικών ως ξένη γλώσσα, παρέχοντας τη δυνατότητα ένταξης των μαθητών με δυσλεξία και ΕΕΑ στην τυπική τάξη του ελληνικού σχολείου.
 

Έντυπος Τύπος
Παππά, Α. (2011) My name is…. Mommy [περιοδικό].

Παππά, Α. (2010) Δυσλεξία. (Ανα)γνωρίστε τη! Ανακαλύψτε εγκαίρως τα χαρακτηριστικά σημάδια και αγκαλιάστε τη διαφορετικότητα του παιδιού σας.
Παιδί και Νέοι Γονείς [περιοδικό]. 

Παππά, Α. (2010) Δυσλεξία και ξένες γλώσσες. 
Γονείς εν Δράση[περιοδικό]. 

Παππά, Α. (2010). Το πρόγραμμα 'i love dyslexia'
Δυσλεξία και Αγγλικά. Πρώτο Θέμα [εφημερίδα]. 
δείτε το άρθρο εδώ: http://www.protothema.gr/life-style/health-and-life/article/?aid=74328 

Παππά, Α.(2010). Δυσλεξία και ξένες γλώσσες. 
Eλευθεροτυπία [newspaper]. 
δείτε το άρθρο εδώ: http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=199299