ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ

Kατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, στο χώρο του ILD, οργανώνονται από την Επιστημονική Υπεύθυνη και τους συνεργάτες της ανοιχτές ομιλίες προς τους γονείς των μαθητών, σχετικές με τα θέματα του ενδιαφέροντός τους σε συνειφασμό με τις ανάγκες των παιδιών τους. Στόχος μέσα από αυτές τις ομιλίες είναι η μεγαλύτερη κάλυψη των συναισθηματικών αναγκών των μαθητών και μέσα στο οικογενειακό πλαίσιο αλλά και η ενημέρωση και ενδυνάμωση των γονέων, προκειμένου να προσεγγίσουμε ολιστικά το μαθητή και το πλαίσιό του.