ΕΡΓΑΣΙΑ

Το 'i love dyslexia΄είναι o πρώτος και μοναδικός διεθνώς απόλυτα εξειδικευμένος εκπαιδευτικός οργανισμός ολιστικής διδασκαλίας Αγγλικών σε μαθητές με δυσλεξία και άλλες μαθησιακές διαφορετικότητες, που δημιουργήθηκε με το όραμα μιας διδασκαλίας, η οποία θα επιτρέπει σε όλους τους μαθητές την πρόσβαση στη γνώση της αγγλικής γλωσσάς . Αναζητούμε εκπαιδευτικούς που είναι αποφασισμένοι να κάνουν την διαφορά!