ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

"Ποτέ δε διδάσκω τους μαθητές μου.
Επιχειρώ μόνο να δημιουργήσω τις συνθήκες
κάτω από τις οποίες μπορούν να μάθουν".

Τα λόγια του Albert Einstein αποτελούν βαθιά έμπνευση στη διδασκαλία, που παρέχεται στο ‘i love dyslexia’. Στόχος είναι, μέσα από την επιτυχημένη εκμάθηση των αγγλικών, να βιώσει ο κάθε μαθητής με δυσλεξία και άλλες μαθησιακές διαφορετικότητες, όχι μονό ακαδημαϊκή επιτυχία στην ξένη γλώσσα, αλλά και προσωπική ενδυνάμωση και αυτογνωσία.

Το  ‘i love dyslexia’ είναι ο πρώτος και μοναδικός διεθνώς απόλυτα εξειδικευμένος εκπαιδευτικός οργανισμός, που δημιουργήθηκε από την καθηγήτρια Αγγλικών/ειδική παιδαγωγό Αγγελική Παππά, με στόχο την ολιστική εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας σε μαθητές (παιδιά, εφήβους και ενήλικες) με δυσλεξία και μαθησιακές διαφορετικότητες, καθώς επίσης και τη συμβολή στην έρευνα αυτού του νέου και σχεδόν ανεξερεύνητου επιστημονικού πεδίου.