ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

Το εκπαιδευτικό προσωπικό αποτελείται από καθηγητές
αγγλικών-ειδικούς παιδαγωγούς, που μετεκπαιδεύονται
στη μέθοδο και στη φιλοσοφία διδασκαλίας του ‘I love dyslexia’.
Βασική αρχή της λειτουργίας του ‘i love dyslexia’ είναι η συνεχής
εκπαίδευση, καθώς και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προσωπικού,
έτσι ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στις υψηλές απαιτήσεις
των μαθητών και της επιστημονικής εξέλιξης του αντικειμένου
διδασκαλίας.